Adresy e-mail:

GLuckiewicz@eduwarszawa.pl

AGicka@eduwarszawa.pl

MGuminska@eduwarszawa.pl

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE 

CZY W PRZEDSZKOLU JEST MIŁO? (2 TYGODNIE)

Poznaje teren przedszkola i pracujące w nim osoby.

Zna swój znaczek w szatni i łazience.

Reaguje na umowne sygnały słowne i dźwiękowe.

Poznaje imiona dzieci w grupie.

Uczy się zgodnie bawić i stosować zwroty grzecznościowe.

Stara się samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe.

W skupieniu słucha utworów literackich.

Grupuje przedmioty i układa szeregi.

Dba o swoje rzeczy i porządek wokół siebie.

CO NA ZIEMI JEST PIĘKNE, CIEKAWE I TAJEMNICZE?

Poznaje różne środowiska przyrodnicze.

Uczestniczy w zabawach badawczych, opisuje swoje doznania.

Poznaje i nazywa różne rodzaje budowli i określa ich przeznaczenie.

Klasyfikuje i przelicza elementy.

Prowadzi obserwacje przyrodnicze. Wie, że należy szanować przyrodę.

Ćwiczy samodzielność.

CO POZNAM PO SMAKU, ZAPACHU I KSZTAŁCIE? (2 TYGODNIE)

Rozróżnia i nazywa popularne owoce i warzywa.

Poznaje owoce i warzywa różnymi zmysłami.

Segreguje elementy i przelicza w dostępnym zakresie.

Poznaje pojęcia: wysokiniski.

Doskonali sprawność manualną, lepiąc z masy solnej.

Ćwiczy samodzielność.

Segreguje warzywa ze względu na kształt.

Gra w grę, przestrzegając zasad.

Poznaje znaczenie spożywania warzyw dla zdrowia.

Uczy się właściwego zachowania przy stole.

 

 

OWOCE -zabawy badawcze „Co jest w środku owocu?” i sałatka owocowa 27.09.2022

 SAŁATKA OWOCOWA 26.09.2022

Praca plastyczna LIŚCIE – malowanie farbą plakatową 23.09.2022 r.

Praca plastyczna RYBKA – malowanie farbą plakatową 19.09.2022

Praca plastyczna PIŁKA W KROPKI – malowanie piłki w kropki 15.09.2022