Informacja dotycząca dyżurów konsultacyjnych dla rodziców dzieci 6 letnich w poradniach psychologiczno-pedagogicznych Dzielnicy Wola

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdą Państwo również na stronie Urzędu Dzielnicy Wola

https://wola.um.warszawa.pl/rekrutacja-do-zerowek