Adres e-mail:

pprusinska@edu.um.warszawa.pl

CZERWIEC

NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI

próby nazywania swoich emocji;

wyjaśnienie pojęcia: tolerancja;

wzmacnianie poczucia własnej wartości;

stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych (w domu, w przedszkolu, na ulicy);

przekształcanie figur w rysunki, np. koła – w słońce, ukośnej linii – w górę;

uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych;

rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk;

liczenie wyodrębnionych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

WAKACYJNE PODRÓŻE

uczestniczenie w zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał;

poznawanie różnych rodzajów środków lokomocji i transportu, takich jak: rowery, samochody, autobusy, samoloty, statki;

omawianie zasad właściwego zachowania się w środkach transportu;

przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

układanie historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń

rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego

PROJEKT: LAS

obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym;

rozwijanie zainteresowania przyrodą;

poznawanie gatunków różnych drzew;

kształtowanie postaw ekologicznych;

wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości;

rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności;

wzbogacanie słownictwa o słowa związane z lasem;

rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS

uczestniczenie we wspólnych zabawach;

dzielenie się swoimi przeżyciami;

rozwiązywanie prostych zagadek;

powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek;

nazywanie przedmiotów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.) i ich kolorów;

uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych oraz w zabawach muzyczno – ruchowych;

przedszkolne wspominki.

GALERIA ZDJĘĆ :

Odbijamy rączki

Zagadki 17.09.2021

Malujemy drzewa 19.10

Robimy pieczywo z masy solnej

Zabawy sensoryczne

Drzewa owocowe

Jesienne warzywa

Spotkanie z aktorem

Tęczowe doświadczenie 27.10.2021

Zabawy w sali gimnastycznej 16.11.2021

Warsztaty „Sól sensoryczna”15.11.2021

Uczymy się wycinać

Nasze prace

Witaminy zjadamy, sok wyciskamy

Ubieramy choinkę

Zimowe drzewa

Tydzień bez zabawek

Konkurs „Zdrowo jem i dużo ruszam się”

Zajęcie II miejsca w konkursie plastycznym „Zdrowo jem i dużo ruszam się” zorganizowanego przez Przedszkole nr 147.  Uczestniczki Łucja i Maja

Link do prac konkursowych: https://view.genial.ly/618693bda7e99d0dea4a8355

Konkurs „Skarpetkowy świat” zorganizowany przez Przedszkole nr 28

Robimy dekoracje świąteczne

Świąteczne zdjęcia

Jasełka 

Ozdabiamy pierniki

Bal karnawałowy

Eksperymenty

Metoda Dobrego Startu

Prace plastyczne

Robimy mydełka

Sadzimy kwiaty i cebulki

Segregujemy śmieci

Teatrzyk

W marcu jak w garncu

Walentynkowa matematyka

Warsztaty taneczne

Wiosenne kwiaty