Adres e-mail:

pprusinska@eduwarszawa.pl

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Witaj w przedszkolu – zapoznanie nowych dzieci z kolegami i koleżankami – stwarzanie miłej i bezpiecznej atmosfery

Rozmowy połączone z obserwacją „ Poznajemy naszą salę”, zapoznanie ze sprzętami i zabawkami na sali

Zwiedzanie pomieszczeń przedszkolnych (sale, kuchnia, łazienka).

Stwarzanie miłej atmosfery

Zapoznanie się dzieci z koleżankami i kolegami w grupie

Ustalenie zasad bezpieczeństwa w sali

Zapoznanie z podstawowymi zasadami panującymi podczas zajęć.

Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia w grupie – kodeks przedszkolaka (zgodna zabawa, używanie form grzecznościowych, kulturalne odnoszenie się do siebie, dzielenie się zabawkami i pomocami edukacyjnymi)

Wzbogacanie słownictwa dzieci.

Używanie, wskazywanie i rozpoznawanie nazw kolorów.

Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo (ostrożne poruszanie się po sali, dbanie o swoje bezpieczeństwo i innych, zakaz samodzielnego oddalania się z sali i placu zabaw).

Zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie

Rozwijanie motoryki małej (rysowanie, kolorowanie, wycinanie)

Wykonywanie prac plastyczno- technicznych różnymi technikami.

Rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się przy muzyce.

Nauka piosenki „Jestem sobie przedszkolaczek”

Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowo- słuchowej.

Wyrabianie sprawności ruchowej.

Różne ćwiczenia i zabawy: gramatyczne, ortofoniczne, ćwiczenia oddechowe, słuchowe, oglądanie książeczek obrazkowych, słuchanie bajek.

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI 22.09.2022