Adres e-mail:

pprusinska@eduwarszawa.pl

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA

dzieci oglądają kalendarze różnego typu; poznają układ kalendarza: miesiące, tygodnie, dni. Podanie nazw pór roku i ich cech charakterystycznych;

dzieci poznają jakie przedmioty odmierzają czas – zabawy dydaktyczne, plastyczne, twórcze i badawcze;

dzieci zapoznają się z cyklicznością dnia i nocy, następstwami czasu (dni tygodnia, pory dnia, pory roku);

dzieci poznają zawód zegarmistrza.

ZIMA I ZWIERZĘTA. TYDZIEŃ UKRAIŃSKI

dzieci obserwują ptaki gromadzące się w karmniku, rozpoznają oraz nazywają niektórych z nich: wróbel, sikorka, gołąb;

dzieci rozwijają zasób słownictwa o nowe nazwy i związane z nimi pojęcia, odnoszące się do świata zwierząt;

dzieci posługują się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni;

dzieci poznają kulturę, flagę, bajki oraz kuchnię i muzykę ukraińską.

BABCIA I DZIADEK

dzieci kształtują uczucie przywiązania do swojej rodziny;

dzieci uczą się okazywać szacunek osobom starszym;

dzieci poznają rolę jaką pełnią dziadkowie w rodzinie –opieka, zaspakajanie potrzeb dzieci i wnucząt;

dzieci przygotowują się do uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

TEATR

dzieci poznają zawód aktora i dyrygenta;

dzieci rozwijają umiejętności przedstawiania utworów literackich za pomocą gestu, mimiki, ruchu;

dzieci zapoznają się z wystrojem teatru oraz zasadami zachowania się w teatrze;

dzieci uczestniczą w zabawach pantomimicznych np.: ” W krainie emocji”;

dzieci interpretują ruchem muzykę-opowieści muzyczne do muzyki.

WARSZTATY ŚWIĄTECZNE

PIERWSZE ZABAWY NA ŚNIEGU

WYCIECZKA DO TEATRU NA SPEKTAKL „KOT W BUTACH”

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

WARSZTATY TANECZNE

MOJA RODZINA

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

SENSORYCZNY SPACER

DZIEŃ DYNI

JESIENNE PLAKATY

WODNE EKSPERYMENTY

ROBIMY SAŁATKI

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI 22.09.2022