Adres e-mail:

eniewiadomska@eduwarszawa.pl

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA

dzieci poznają wybrane tradycje związane z nastaniem Nowego Roku,

dzieci wzbogacają wiedzę na temat kalendarza i jego znaczenia,

dzieci nabywają umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim,

dzieci poszerzają wiadomości dotyczące miesięcy i pór roku,

dzieci wykonują ćwiczenia według instrukcji,

dzieci rozumieją pojęcie następstwa czasu.

POZNAJEMY UKRAINĘ

dzieci rozbudzają swoje zainteresowania kulturą, językiem i tradycjami Ukrainy,

dzieci wzbogacają swój słownik o nowe słowa i informacje,

dzieci utrwalają informacji o kole,

dzieci kształtują uczucia przynależności do Unii Europejskiej,

dzieci doskonalą sprawność manualną poprzez ćwiczenia praktyczne.

ZIMA I ZWIERZĘTA

dzieci utrwalają zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zabaw zimowych,

dzieci wzbogacają wiadomości na temat wybranych ptaków ,

dzieci rozwijają myślenie przyczynowo -skutkowe,

dzieci poprawnie reagują na dźwięki różnej długości i wysokości,

dzieci rozpoznają zwierzęta charakterystyczne dla danego środowiska.

BABCIA I DZIADEK

dziecko rozwija swoje kompetencje społeczne -opowiadanie o sobie na forum grupy,

dziecko kształtuje uczucia przywiązania i szacunku do starszych,

dziecko orientuje się, jakie istnieje pokrewieństwo w rodzinie,

dziecko bierze czynny udział w przedstawieniu okolicznościowym,

dziecko wyrabia reakcję na zmianę tempa,

dziecko ćwiczy orientacje na kartce papieru.

POZNAWANIE ZAWODU FARMACEUTY. SAMODZIELNE WYKONYWANIE MAŚCI WITAMINOWEJ

POZNAJEMY UKRAINĘ

MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA

KOLOROWE ŚWIĄTECZNE BOMBKI

ŚWIĄTECZNE CHOINKI

CUDEŃKA NA KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

WYCZEKIWANE MIKOŁAJKI

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

WIZYTA W TEATRZE KAMIENNICA. POMOCNICY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA – PROT I FILIP

TYDZIEŃ NIEMIECKI

DZIEŃ KREDKI

DZIEŃ JEŻA

HALLOWEENOWA ZABAWA

WIELKA DEGUSTACJA

KOLOROWE PROSTOKĄTY

OLIMPIADA SPORTOWA

ZIMOWE ZAPASY

TYDZIEŃ CZESKI

JESIENNE DRZEWA

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI

DZIEŃ JABŁKA

DZIEŃ KROPKI

SYGNALIZATOR

POŻEGNANIE LATA