ROK SZKOLNY 2021 / 2022

mgr Agnieszka Stypułkowska 

Dyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego

– Studium Wychowania Przedszkolnego, specjalność: wychowanie przedszkolne

– Uniwersytet Warszawski- Pedagogika ogólna – Animator kultury

– Studia podyplomowe: Lider oświaty

 – Laureatka nagród: Burmistrza Dzielnicy Wola, Kuratora Oświaty i Prezydenta m.st. Warszawy

e-mail:   p127@eduwarszawa.pl

e-mail:   astypulkowska@eduwarszawa.pl

Wszyscy nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni w naszym przedszkolu posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne i stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez regularne uczestnictwo  w szkoleniach, kursach, seminariach.

Nasi nauczyciele chętnie i stale rozwijają swoje umiejętności co powoduje, że w swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. 

Uważamy bowiem, że istotą pracy wychowawczej jest pasja, zaangażowanie oraz ciepły stosunek do dzieci

Nauczyciel wychowawca:

mgr EWA NIEWIADOMSKA

Nauczyciel dyplomowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego

– Studium Wychowania Przedszkolnego, specjalność: wychowanie przedszkolne

– Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP  – specjalność: Pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczN

Nauczyciel, wychowawca:

ANGELIKA CERAN

Nauczyciel kontraktowy, nauczyciel wychowania przedszkolnego

– Akademia Pedagogiki Specjalnej – Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (lic.), w trakcie studiów magisterskich

– Akademia Pedagogiki Specjalnej – Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Nauczyciel wspomagający:

mgr JOANNA OLESZCZAK – BOGUCKA

Nauczyciel dyplomowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog wspomagający i specjalny

– Akademia Pedagogiki Specjalnej – Pedagogika specjalna – Tyflopedagogika

– Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

– Studia podyplomowe – Edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) z terapią pedagogiczną

Pomoc nauczyciela :

ANNA NAWROCKA

Obsługa:

DOROTA POŻOGA

Nauczyciel, wychowawca:

mgr PAULINA PRUSIŃSKA

Nauczyciel kontraktowy, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog wspomagający i specjalny

– Akademia Pedagogiki Specjalnej – Pedagogika specjalna – Wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna

Nauczyciel, wychowawca:

mgr AGNIESZKA STYPUŁKOWSKA

Dyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego

– Studium Wychowania Przedszkolnego, specjalność: wychowanie przedszkolne

– Uniwersytet Warszawski- Pedagogika ogólna – Animator kultury

– Studia podyplomowe: Lider oświaty

Nauczyciel wspomagający:

mgr MAŁGORZATA KOSTYRA

Nauczyciel kontraktowy, pedagog wspomagający i specjalny

– Uniwersytet Warszawski – Pedagogika – Edukacja integracyjna z terapią pedagogiczną

– Studia podyplomowe – Wyższa Szkoła Menedżerska – Edukacja, rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapią pedagogiczną 

– Studia podyplomowe – Wyższa Szkoła Menedżerska – Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Pomoc nauczyciela :

AGNIESZKA ZARADNA

Obsługa:

GABRIELA ZAHOROWICZ

Nauczyciel, wychowawca:

mgr AGNIESZKA SUPIŃSKA

Nauczyciel dyplomowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego, zastępca dyrektora przedszkola

– Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP  – specjalność: Pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną

– Studia podyplomowe – Wyższa Szkoła Menedżerska – Organizacja i zarządzanie oświatą 

Pomoc nauczyciela :

EWA KURACH

Obsługa:

TERESA ORLIŃSKA

Nauczyciele, wychowawcy:

mgr GRAŻYNA ŁUCKIEWICZ

Nauczyciel mianowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego

– Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego – Nauki o rodzinie – Przygotowanie pedagogiczne

– Studia podyplomowe – Klasyczne i alternatywne formy wychowania przedszkolnego

Nauczyciele, wychowawcy:

mgr AGNIESZKA GICKA

Nauczyciel mianowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego

– Kolegium nauczycielskie – Nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym

– Akademia Bydgoska– Nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym

– Uniwersytet Warszawski- Pedagogika ogólna

Nauczyciel wspomagający:

mgr MONIKA GUMIŃSKA

Nauczyciel dyplomowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog wspomagający i specjalny

– Akademia Pedagogiki Specjalnej – Pedagogika specjalna, terapeutyczna

– Studia podyplomowe – Praktyczna psychologia społeczna

– Studia podyplomowe – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pomoc nauczyciela :

ANNA KORYCKA

Obsługa:

KATARZYNA OSIŃSKA

Nauczyciel umuzykalnienia: 

mgr Agata Szymańska

Nauczyciel języka angielskiego: 

mgr Sandra Doszko

Nerologopeda: mgr Magdalena Sałach – Zapaśnik

Nauczyciel dyplomowany

– Studium Wychowania Przedszkolnego, specjalność: wychowanie przedszkolne

– Uniwersytet Warszawski – Pedagogika

– Studia podyplomowe – logopeda dyplomowany

– Studia podyplomowe – neurologopedia

07:30 – 14:30   poniedziałek

07:30 – 14:40   wtorek

07:30 – 14:00   środa

Psycholog: mgr Katarzyna Rokicka 

Dyżury w przedszkolu, konsultacje dla rodziców w Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagoicznych nr 1 ul. Zawiszy 13 w Warszawie

(telefon: 22 631 08 23)

Terapeuta SI:  mgr Agnieszka Przybyszek

Nauczyciel mianowany

– Akademia Pomorska – Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

– Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna – Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową

– Studia podyplomowe – oligofrenopedagogika

07:15 – 11:15   czwartek i piątek

SEKRETARIAT PRZEDSZKOLA:

mgr Agnieszka Supińska

e-mail: asupinska@edu.um.warszawa.pl

e-mail:   p127@eduwarszawa.pl

KIEROWNIK GOSPODARCZY

 Barbara Dąbrowska

Godziny pracy : od poniedziałku do piątku 07:00 – 15:00

e-mail: barbara_dabrowska@eduwarszawa.pl

Posiłki dla naszych dzieci przygotowują: 

Pani Ula, Pani Kasia i Pani Ania

Pracownik szatni:

Pani Agnieszka

Dozorcy:

Pan Andrzej i Pan Mirosław