ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE Z AKOMPANIAMENTEM PIANINA ODBYWAJĄ SIĘ DWA RAZY W TYGODNIU DLA KAŻDEJ GRUPY:

WTOREK I CZWARTEK

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SALI GIMNASTYCZNEJ I PROWADZĄ JE WYCHOWAWCY GRUP, RAZ W TYGODNIU OK. 30 MINUT.

PONADTO CODZIENNIE ODBYWAJĄ SIĘ ĆWICZENIA PORANNE ORAZ ZABAWY RUCHOWE.

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ODBYWAJĄ SIĘ RAZ W TYGODNIU (W KAŻDĄ ŚRODĘ)- 30 MINUT DLA KAŻDEJ GRUPY