W roku szkolnym 2021/2022

Dyrektor Przedszkola informuje,

że w związku ze znacznym wzrostem cen na rynku spożywczym z dniem 1 stycznia 2022r. zostaje podwyższona kwota dziennej stawki żywieniowej na 12,00 zł.

Niniejsza decyzja została podjęta po zasięgnięciu opinii i konsultacjach z przedstawicielami Rady Rodziców, podczas zebrania w dniu 9 grudnia 2021r.


Opłata za żywienie – numer konta: 

73 1030 1508 0000 0005 5072 9059

Rada Rodziców – numer konta: 

59 1610 1351 2110 0420 0380 0001

WAŻNE !!!  W tytule przelewu należy podać:
imię i nazwisko dziecka, grupę oraz za jaki miesiąc jest dokonywana płatność. 

Wysokość płatności powinna być zgodna ( DOKŁADNA) z danymi podanymi przez kierownika gospodarczego p. Barbarę Dąbrowską

W związku z tym bardzo prosimy przed dokonaniem przelewu o kontakt w sprawie dokładnej kwoty jaką należy dokonać.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za pierwszy dzień nieobecności podlega zwrotowi jeżeli: rodzic/prawny opiekun poinformuje przedszkole o nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania najpóźniej do godziny 9.00.

Prosimy o  terminowe wpłaty do 10 każdego miesiąca.