Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 im. Wandy Chotomskiej, w roku szkolnym 2023/2024
pełni dyżur wakacyjny w okresie: od 22.07.2024 r. do 09.08.2024 r.

Zgodnie z przepisami przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

W lipcu i sierpniu 2024 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych organizować będą opiekę przez 3 tygodnie. Na pozostałe 6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innego przedszkola. Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się w kwietniu br. i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów.

Zapisy na dyżury wakacyjne w przedszkolach specjalnych lub w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych będą prowadzone poza elektronicznym systemem zapisów.

Szanowni Państwo !!!

10.05.2024 zostały opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny do naszego przedszkola.

Zgodnie z harmonogramem, potwierdzeniem woli zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny  tj . od 10-05-2024 do 23-05-2024

Dodatkowe informacje o opłacie za wyżywienie:

Wpłaty na dyżur wakacyjny należy dokonać w terminie od 10 maja do 23 maja 2024 r. na numer konta

73 1030 1508 0000 0005 5072 9059

 – wpisując w tytule : imię i nazwisko dziecka, DYŻUR WAKACYJNY.

Opłata ogółem za cały dyżur wynosi : za 15 dni dyżuru x 14 zł = 210 zł. Płacimy tylko za tyle dni ile będzie dziecko na dyżurze.

Jeśli rodzic zadeklaruje np. tylko jeden tydzień to płaci proporcjonalnie do ilości dni.

Brak wniesienia opłaty za wyżywienie we wskazanym terminie będzie oznaczało rezygnację z miejsca na dyżurze wakacyjnym.