METODY I FORMY PRACY Z DZIEĆMI

  Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom osiągnięcie sukcesów rozwojowych w atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób.

 

Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest działalność:

indywidualna

zespołowa

zbiorowa (praca z całą grupą)

 

Podstawową i najważniejszą formą aktywności dziecka jest zabawa, która jest dominującą w wychowaniu przedszkolnym. Nauczyciele w planowaniu pracy wykorzystują szereg różnorodnych metod celem uatrakcyjnienia realizowanych sytuacji edukacyjnych. Dobór metod zależy od indywidualnych możliwości dzieci oraz od tego, jakie umiejętności zaplanowaliśmy kształcić w danej chwili. Najlepszymi metodami są te, które aktywizują i motywują dziecko oraz umożliwiają praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

Zarówno wszystkie metody, jak i techniki służą wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dziecka rozbudzając jego aktywność twórczą, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijają wiarę we własne siły i możliwości.

 

NOWATORSKIE METODY NAUCZANIA STOSOWANE W PRACY PRZEDSZKOLA:

Metoda M.Montessori

Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

Metoda ruchowej ekspresji twórczej R.Labana

Metoda C. Orffa

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Dziecięa matematyka E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E.Zielińskiej

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Metoda Paula Dennisona (Kinezjologia Edukacyjna)

Pedagogika zabawy „Klanza”

Metoda M. Ch. Knillów

Bajkoterapia