Informacja dotycząca dyżurów konsultacyjnych dla rodziców dzieci 6 letnich w poradniach psychologiczno-pedagogicznych Dzielnicy Wola.