Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 im. Wandy Chotomskiej, w roku szkolnym 2022/2023
pełni dyżur wakacyjny w okresie: od 24.07.2023 r. do 11.08.2023 r.

Zgodnie z przepisami przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

W lipcu i sierpniu 2023 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych organizować będą opiekę przez 3 tygodnie. Na pozostałe 6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innego przedszkola. Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się w kwietniu br. i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów.

Zapisy na dyżury wakacyjne w przedszkolach specjalnych lub w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych będą prowadzone poza elektronicznym systemem zapisów.

Opłaty – Przedszkole Hałabały

Zgodnie z harmonogramem –  potwierdzeniem korzystania z miejsca w naszym przedszkolu,  jest wniesienie opłaty za żywienie w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny. 

Opłatę za żywienie dziecka w czasie dyżuru wakacyjnego obliczamy mnożąc ilość zadeklarowanych dni  razy 14z (stawka żywieniowa).

Opłatę wnosimy przelewem na niżej podane konto:

73 1030 1508 0000 0005 5072 9059

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz za jaki okres od-do (daty)