Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 im. Wandy Chotomskiej, w roku szkolnym 2021/2022
pełni dyżur wakacyjny w okresie: od 04.07.2022 r. do 22.07.2022 r.

UWAGA !!!

Drodzy Rodzice, 10 maja zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny do naszego przedszkola. Według zasad organizacji o przyjęciu dziecka na dyżur będzie decydować dokonana przez Państwa opłata za wyżywienie dziecka w terminie podanym w harmonogramie.

Wpłaty za żywienie dokonujemy na numer rachunku przedszkola: 73 1030 1508 0000 0005 5072 9059 zgodne z zadeklarowanym przez Państwa we wniosku terminem podczas turnusu (zaznaczali Państwo jeden tydzień, dwa lub trzy i zależnie od tego ilość dni mnożymy razy 12 zł – dzienna stawka żywieniowa)

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko dziecka, nr. turnusu z dopiskiem DYŻUR. Odpisy będą zwracane we wrześniu

Prosimy nie zaokrąglać kwot przelewu a razie wątpliwości co do kwoty o kontakt z przedszkolem.

Zgodnie z przepisami przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

W lipcu i sierpniu 2022 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych organizować będą opiekę przez 3 tygodnie. Na pozostałe 6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innego przedszkola. Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się w kwietniu br. i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów.

Zapisy na dyżury wakacyjne w przedszkolach specjalnych lub w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych będą prowadzone poza elektronicznym systemem zapisów.