Terapia integracji sensorycznej (Sensory Integration Therapy) to forma terapii, która koncentruje się na regulacji i integracji informacji sensorycznych w mózgu. Została opracowana przez dr Jean Ayres w latach 60. i 70. XX wieku. Celem terapii integracji sensorycznej jest poprawa zdolności percepcji, interpretacji i odpowiedzi na bodźce zmysłowe.

Fot. Shutterstock

Integracja sensoryczna to proces organizowania i interpretowania bodźców zmysłowych przez mózg w celu skutecznego reagowania na otoczenie. Zajęcia integracji sensorycznej w przedszkolu integracyjnym mają na celu wspieranie dzieci w przetwarzaniu i regulacji bodźców sensorycznych, co może być szczególnie istotne dla dzieci z różnymi trudnościami rozwojowymi. Integracja sensoryczna może być szczególnie korzystna, ponieważ pomaga rozwijać umiejętności regulacji sensorycznej, poprawiać koncentrację, rozwijać umiejętności społeczne poprzez wspólne zabawy i doświadczenia oraz wspierać ogólny rozwój emocjonalny i poznawczy. Poprzez współpracę między bazowymi systemami, terapia integracji sensorycznej stara się poprawić zdolności adaptacyjne i funkcjonowanie dziecka w codziennych sytuacjach życiowych.

Sprzęty i pomoce terapeutyczne  używane podczas zajęć integracji sensorycznej muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, uwzględniając jego preferencje sensoryczne oraz cele terapeutyczne. Ważne jest, aby nauczyciele i terapeuci współpracowali z rodzicami w taki sposób, aby zapewnić kompleksowe wsparcie i stworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi każdego dziecka.

 

W trakcie zajęć dziecko aktywnie uczestniczy w aranżowanych sytuacjach zadaniowych, które wybierane są w taki sposób, aby były  atrakcyjne dla niego i mieściły  się ściśle w planie terapii. W swojej pracy bazuję na zasobach, a nie ograniczeniach dziecka. Pozytywny kontakt terapeutyczny oraz bliska relacja są dla mnie kluczowe w tworzeniu atmosfery opartej na poczuciu bezpieczeństwa, poszanowania potrzeb oraz wzajemnej akceptacji, która sprzyja realizowaniu celów terapeutycznych.

 Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock