07:00-08:20

Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.

08:20-08:30

Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

08:30-09:00

ŚNIADANIE. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Dyżury dziecięce.

09:00-10:00

Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

10:00-11:50

Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery, poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11:50-12:00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

12.00-12.30

OBIAD-  II DANIE– wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłku. Dyżury dziecięce ( dzieci starsze)

12:30-14:20

Grupy I,II  – odpoczynek poobiedni, leżakowanie, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.

Grupy III, IV – relaks przy muzyce, czytanie bajek, opowiadań, Swobodna zabawa dzieci, gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, zajęcia indywidualne i w małych grupach – edukacyjno – wyrównawcze

14:20-14:30

Czynności higieniczne i samoobsługowe

14:30-15:00

OBIAD – ZUPA, deser – Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. Dyżury dziecięce (grupy starsze)

15:00-17:30

Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania.

Zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, praca wyrównawcza, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Własna aktywność dzieci. Zabawy swobodne w sali lub na powietrzu