Pedagog specjalny w przedszkolu integracyjnym pełni wiele istotnych zadań , mających na celu wsparcie dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi.

Działa jako konsultant dla nauczycieli , udzielając im wskazówek i pomagając w dostosowaniu metod nauczania do poszczególnych dzieci.

Pomaga dzieciom w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi oraz integrowaniu z rówieśnikami.

Rozpoznaje potrzeby edukacyjne dzieci i monitoruje ich postępy.

Prowadzi zajęcia indywidualne wykorzystując  różnorodne metody terapeutyczne i pedagogiczne.

Celem pedagoga specjalnego jest zapewnienie równych szans na rozwój i naukę dla wszystkich dzieci, wspieranie rozwoju osobistego, społecznego i edukacyjnego, ułatwianie integracji społecznej dzieci z różnymi potrzebami.